Phí vận chuyển được tính theo địa điểm nhận hàng và thời gian giao hàng.

Thời gian giao hàng nhanh 1 ngày làm việc với Hà Nội và 2-4 ngày làm việc với các tỉnh thành phố khác:

Nơi chuyển hàng tới Dưới 2kg 2-5 kg Kg tiếp theo
Hà Nội 25,000 35,000 2,000
Các tỉnh phía Bắc

50,000    

78,000      15,000
TP Hồ Chí Minh & tỉnh khác 60,000 78,000 20,000

Thời gian giao hàng thường 2-3 ngày làm việc với Hà Nội và 4-6 ngày làm việc với các tỉnh thành phố khác:

Nơi chuyển hàng tới Dưới 3kg 3-5kg Kg tiếp theo
Hà Nội 20,000 30,000   5,000
Các tỉnh thành phố khác 50,000 78,000 8,000

Top